+48 506 847 792kontakt@pakadlazwierzaka.orgTrójmiasto

Regulamin darowizn

Zasady przekazywania darowizn – regulamin

Darczyńcą Stowarzyszenia Paka dla Zwierzaka może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunek bankowy Stowarzyszenia, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe” oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą PayU lub lub PayPal.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Wszystkie otrzymane darowizny Stowarzyszenie Paka dla Zwierza przeznacza na cele statutowe zgodne ze statutem i regulaminem stowarzyszenia.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Stowarzyszeniem może nastąpić na dwa sposoby.  Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Stowarzyszenia: (Stowarzyszenia Paka dla Zwierzaka 80-462 al. Jana Pawła II 1e/17 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@pakadlazwierzaka.org

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.

 1. Strona internetowa pakadlazwierzaka.org jest prowadzona przez: Stowarzyszenie Paka dla Zwierzaka 80-462 al. Jana Pawła II 1e/17  e-mail: kontakt@pakadlazwierzaka.org NIP: 5842796321 REGON: 386870213 
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Stowarzyszenia. W przypadku przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Stowarzyszenia Paka dla Zwierzaka,
  b) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez PayU
  Płatności dokonywane są poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez PayU S.A. lub PayPal.
 3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Paka dla Zwierzaka.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Stowarzyszenia.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.